EN

אודות יחידת המחקר

מרכז משאבים הוא עמותה שמהותה להנגיש לקהילה שירותי טיפול קליני, לצד פיתוח וטיפוח חוסן של פרטים וקהילות בעולם, בארץ ובצפון בפרט. משאבים שמה לעצמה יעד להיות מרכז מגובה מחקר והערכה. זאת על מנת לשמור על מקצועיות שירותיה השונים, להפיץ ולהנגיש "מה עובד" ומקדם חוסן והחלמה.
מטרות המחקר של היחידה מתרכזות בשאלות: מה מבדיל בין חוסן לפגיעות? מה הן הדרכים היעילות ביותר לטפל בהפרעות חרדה והפרעת דחק פוסט-טראומטית? מהו המכינזם שמוביל לשינוי בטיפול?

פעילות יחידת המחקר והערכה, המתבצעת בשיתוף מלא עם היחידות האחרות של משאבים, מובילה ומלווה פרויקטים שונים במגוון ערוצים;

פיתוח כלי מדידה והערכה:
פיתוח כלי מדידה והערכה שיאפשרו הבנה של תהליכים טיפוליים, גורמי חוסן וגורמי סיכון, הערכה של תוכניות התערבות ופיתוח יכולות, אפיון ומיפוי חוסן קהילתי.

מחקר שיטתי:
עריכת מחקר שיטתי אשר מטרתו לבחון יעילות של תהליכים טיפולים, הערכת תוכניות התערבות ופיתוח יכולות בקרב פרטים, קבוצות וארגונים.

צוות היחידה

צוות מטה יחידת המחקר:

מנהל היחידה – ד"ר דורי רובינשטיין
פסיכולוג קליני, מנהל יחידת המחקר ופיתוח קליני מרכז משאבים, חוג לדרמה תרפיה המכללה האקדמית תל-חי.

פרופ' מולי להד
פסיכולוג רפואי בכיר / מדריך,  מכללה אקדמית תל-חי ונשיא מרכז משאבים.

רכז יחידת המחקר – דוד מזרחי

עוזרי מחקר:

אור נחום, לי רודד, גלעד וינשטוק, מור  מלעי, שיר בר משה, יובל סלע, אורן רון, תמיר דר.

דילוג לתוכן