EN

הכשרות צח"י

תוכן עניינים

הקמת צח"י

(4 מפגשים)

1

מפגש מס 1

מבוא בסיסי לעבודת הצח"י,  עקרונות עבודה בצח"י, תרשים זרימה של עבודת הצח"י בעת אירוע- מעבר משיגרה לחירום, יצירת תמונת מצב ותרגול, הבנת המנגנון הבסיסי, ודרכי ההפעלה.

2

מפגש מס 2

עבודת הצח"י בחירום- הגדרת תפקידי הועדות השונות בתוך הצח"י והתאמה למאפייני היישוב.

3

מפגש מס 3

מרתון ועדות– מפגשים של המנחה, יו"ר הצח"י והסגן עם ועדות הצח"י- בדיקת מוכנות, מיפויים, שיבוצים ונהלי עבודה. 

4

מפגש מס 4

תרגיל סימולציה של מערך הצח"י בממשקיו השונים – פנימיים וחיצוניים ותרגול סימולציית שולחן. 

הכשרת יו"ר צח"י

הכשרה לניהול מצבי חירום – הקניית כלים וידע לבעלי תפקידים בקהילה לניהול אירועי חירום ומשבר, משלב ההיערכות המוקדמת, דרך ניתוח סיכונים, הערכת מצב וקבלת החלטות, ניהול אירוע, עד לחזרה לשגרה ושיקום. הכנת צוותים למתן מענה מקצועי במצבי חירום, ניהול מצבים קהילתיים, תקשורתיים בחירום.

תכנים: מהו צח"י, תפקיד יו"ר ומבנה ארגוני תאי צח"י, תרשים זרימה אירוע – מתי מפעילים צח"י, מעגלי פגיעות, ניתוח סיכונים, הערכת מצב וקבלת החלטות בזמן משבר, ניהול חמ"ל. התנהגות אוכלוסייה בחירום, עקרונות סיוע נפשי ראשוני, התמודדות באירוע עם נפגעים, ניהול צחי בשגרה – גיוס וניהול מתנדבים ושמירה על כשירות, עדכון תיקים, הערכות לתרחישים, שמירה על רציפות תפקודית וסגירת אירוע. סימולציה  – תרגיל שולחני.

ניהול חמ"ל – ניתוח סיכונים, הערכת מצב ותמונת מצב

ניהול החירום מתבסס על תמונת המצב והערכת המצב הכללית ולצידה הערכת המצב הפסיכו- סוציאלית. הערכת מצב היא תהליך החשיבה, עיבוד הנתונים והפקת המסקנות הנובעות מכך. התוצר של הערכת מצב הוא תכנית פעולה או החלטות מותאמות מצב.

התכנית מלמדת כיצד יש לקיים הערכת מצב כסיוע למנהלי האירוע.

תקשורת באירועי משבר וחירום – מידע והסברה לציבור

מרכיב הידע והמידע לאזרחים הוא מרכיב חשוב לחוסן בחירום. חשיבותה של זרימת המידע בימי משבר וחירום היתה מרכזית תמיד והפכה יותר מרכזית עם צמיחתן של הרשתות החברתיות. הפעילות מתמקדת בדרך שבה ניתן לקיים מערכת מידע אמינה ומאורגנת בתוך ים המידע והשמועות ברשתות.


השימוש בתקשורת בחירום נועד להפצת מידע ומתן הנחיות בנושאי התגוננות וניהול שגרת חירום במטרה לצמצם אי ודאות, לחזק את תחושת השליטה של התושבים ולשדר להם כי שגרת החיים ממשיכה, כל המערכות מתפקדות והתושבים אינם לבד במערכה. בנוסף למרכיב האינפורמטיבי, יש לתקשורת גם תפקיד פסיכולוגי חשוב – בין אם לצורך יצירת ערנות, בין אם להרגעה ובין אם להעלאת מורל ולעידוד.

תכנים:  תפקיד הדובר, ניהול ושליטה באירוע, נוהל אירוע, התנהלות מול כלי תקשורת בזמן אירוע, מסרים בחירום, הנחיות מעשיות לציבור, מסרי תמיכה ושליטה במצב, עשה ואל תעשה, הודעות נצורות, סימולציות.

סיוע נפשי ראשוני

מודלים וכלים פרקטיים למענה במצבי דחק 


נושאים: כיצד לפעול בזמן אמת במהלך אירוע קשה על מנת לזהות סימני מצוקה ולתת סיוע ראשוני נפשי לנפגעים. ההתערבות מבוססת על פרוטוקול ASR- פרוטוקול לתגובה האקוטית.


תכנים: מהו מצב דחק? מהי טראומה? מהו חוסן, התנהגות אוכלוסייה בחירום ומעגלי פגיעות,


משבר קצר/מתמשך, סוגי משברי חירום, רציפויות, כלים למענה נפשי ראשוני בחירום (מודל מעש"ה, מודל גשר מאח"ד), מי מציל את המציל? מה עובר עלינו כמסייעים ואיך לשמור על עצמנו, איך מטמיעים את הגישות בעבודת המסייע

הלימוד מלווה בתרגול.

הכשרת צח"י רווחה

טיפול בפרט ובמשפחה ביישוב – זיהוי מעגלי פגיעות, איתור וטיפול באוכלוסיות בסיכון, טיפול בנפגעי דחק, ליווי הרשות במתן בשורה מרה, ממשקים עם הרשויות, ארגון הקהילה, הפעלה קהילתית, הפעלה מערכות תמיכה קהילתיות.

הכשרת צח"י חינוך

מיפוי הילדים ביישוב, קשר עם מסגרות החינוך בישוב ובאזור, קשר עם צוותי החינוך הפורמאלי, המתנ"ס ומחלקת החינוך במועצה. קליטת ילדים המפונים מבתי ספר אזוריים ופיזורם המסודר לבתיהם על פי נוהל מסודר, הפעלת תכניות חינוך והפגה לילדים במצבי חרום על בסיס החינוך הבלתי-פורמאלי בישוב.

הכשרת צח"י בריאות

מיפוי אוכלוסיה שתזדקק לסיוע רפואי בחירום והתאמת מענים, סיוע בטיפול ראשוני בנפגעים ופינויים על-פי הנחיות ומוקד מד"א , עדכון הצח"י במצב הנפגעים, העברת מידע רפואי לרשות, דאגה למילוי והספקה שוטפת של תרופות חיוניות, סיוע בזיהוי חללים.

הכשרת צח"י לוגיסטיקה

מיפוי תשתיות, ציוד וכוח אדם מיומן בלוגיסטיקה. אחריות לתקינות תשתיות היישוב ותפקודן/ אחריות להספקת מים, חשמל, תקשורת, ציוד מכני ותיקונים ראשוניים, אספקת מזון וצרכים חיוניים והסעות.

דילוג לתוכן