EN

מרכזי החוסן

מודל מרכזי החוסן

מרכז משאבים מהווה את מודל האב לכלל מרכזי החוסן בארץ ובעולם.

לאחר 20 שנות פעילות כמרכז חוסן חדשני בקו העימות הצפוני, מודל העבודה גובש ויושם בהקמתם של מרכזי החוסן בעוטף עזה, יהודה ושומרון ועוד.

אנו מסייעים למדינות, רשויות וקהילות שונות בארץ ובעולם להקים מרכזי חוסן בהתאמה מקצועית, תרבותית, תקצובית ותפעולית.

לאחר הכשרת הכוחות המקומיים אנו מסיימים את תפקידנו במטרה לא ליצור תלות בנו, זאת בהתאם לתפיסת עולמנו שחוסן חייב להיות מבוסס על משאבים מקומיים.

המרחב היחידי שבו מזה 45 שנה אנו מהווים מרכז החוסן בפועל הינו בקו העימות הצפוני של מדינת ישראל.

מעוניינים להקים מרכז חוסן, פנו אלינו!

מרכזי החוסן בקו העימות הצפוני

מרכז משאבים מפעיל את מרכזי החוסן בגליל מערבי וגליל מזרחי.

החוסן האישי והקהילתי של אזרחי ישראל עומד למבחן לעיתים תכופות, בשל הצורך להתמודד עם אירועי משבר וחירום. על אחת כמה וכמה עומד למבחן חוסנם של תושבי יישובי קו העימות.

בשנת 2021 הוקמו לראשונה על ידי משרד הביטחון מרכז חוסן אזורי ל-18 רשויות באשכול גליל מזרחי ומרכז חוסן ל- 19 רשויות באשכול גליל מערבי, לאור דרישה של ראשי הרשויות להקמת מרכז שיחזק את החוסן הרשותי, הקהילתי והאישי של תושבי האזור ויקדם את המוכנות לחירום. בהחלטת ממשלה עוגנו מרכזי החוסן בגליל תחת משרד הבריאות משנת 2023.

מרכזי החוסן מכשירים, מקדמים ומעצימים את הרשויות והקהילה בהיערכות לחירום, מלווים ומטפלים בזמן אירועי חירום אזרחיים וביטחוניים ומעניקים סיוע מקצועי בניהול אירועי חירום ומענים פסיכוסוציאליים בזמני משבר ובתהליכי השיקום.

מודל ההפעלה של מרכז חוסן נשען על 3 רגליים

הרגל הטיפולית – מערך פסיכוסוציאלי -הכשרת אנשי טיפול למענה נפשי ולטיפול בנפגעי חרדה. הענקת טיפול קליני פרטני וקבוצתי במצבי חירום

הרגל הקהילתית – חיזוק החוסן – העצמת והכשרת כוחות מקומיים. פיתוח וקידום תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי ברמת הפרט והמשפחה, הקהילה, הרשות והאזור

היערכות לחירום – שיפור מוכנות הרשויות לחירום – הכשרות מקצועיות של מכלולים ובעלי תפקידים ויצירת מערך אזורי לסיוע בזמני משבר.

קישור לאתר מרכז חוסן גליל מזרחי

מרכזי החוסן בגבול הצפוני
דילוג לתוכן