EN

פרוייקטים פעילים

מחקר מעקב טיפולי ביחידה הקלינית נושא המחקר: בחינת יעילות שיטות הטיפול השונות הניתנות במרכז משאבים מחקר אורך אשר בוחן ומשווה את מידת היעילות של שיטות הטיפול המוצעות במרכז משאבים הכוללות: EMDR, SEE FAR CBT, CBT, טיפול דינמי, SE, PE, Virtual Reality, דרמה-תרפיה, טיפול ביצירה והבעה וטיפול אינטגרטיבי, זאת בקרב מטופלים המתמודדים עם הפרעות או תסמיני […]

פיתוח כלים

היכולת למדוד ולאמוד משתנה תיאורטי מורכב כמו סגנון התמודדות, חוסן קהילתי או שימוש במציאות פנטסטית, נשענת על כלי מדידה מחקריים מהימנים ותקפים. שלושה כלים חשובים שפותחו ותוקפו בשיתוף פעולה בין מרכז משאבים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב הם BASIC PH, CCRAM  ו FRAME והסבר על כל אחד מהם, תרומתו ואופן השימוש בו, ניתן לראות בעמוד זה.  […]

מחקר והערכה בהזמנה

במרכז משאבים אנו עורכים גם מחקרים והערכות לגורמים חיצוניים המזמינים מחקר מראש ובהתאם לצרכיהם. דוגמאות למחקרים וכלים שפותחו בהזמנה מוצגים כאן:   מרכז חוסן גליל מזרחי מחקר הערכה לתוכניות התערבות של מרכז חוסן גליל מזרחי. נושא הערכה: הערכת טיב ההתערבות אנו מלווים פרויקטים של התערבות תחת מרכז חוסן גליל מזרחי. באחד מלווים תלמידים מורים בתוך […]

אודות יחידת המחקר

מרכז משאבים הוא עמותה שמהותה להנגיש לקהילה שירותי טיפול קליני, לצד פיתוח וטיפוח חוסן של פרטים וקהילות בעולם, בארץ ובצפון בפרט. משאבים שמה לעצמה יעד להיות מרכז מגובה מחקר והערכה. זאת על מנת לשמור על מקצועיות שירותיה השונים, להפיץ ולהנגיש "מה עובד" ומקדם חוסן והחלמה.מטרות המחקר של היחידה מתרכזות בשאלות: מה מבדיל בין חוסן לפגיעות? […]

פרסומים אקדמיים

2024 Rubinstein, D., Lahad, M., Aharonson-Daniel, L., Mizrahi, D., & O’Rourke, N. (2024). Does Fantastic Reality Ability Differ Across Personality Prototypes? Imagination, Cognition and Personality, 43(4), 293-311. https://doi.org/10.1177/02762366241249467 2023 Mendlovic, S., Haklay, I., Eliot, R., & Lahad, M. (2023). The Impact of COVID 19 on Medical Staff Mental and Professional Wellbeing: A Longitudinal Study. Are […]

דילוג לתוכן