EN

גשר מאחד

גש"ר מאח"ד מודל החוסן הרב-מימדי: גש"ר מאח"ד​ גש"ר מאח"ד הינו מודל המשמש להמשגה, הבנה והבניה של תכניות מניעה, הכנה והתערבות במצבי חירום, אסון ומשבר. זהו מודל מרכזי בפיתוח וטיפוח חוסן שהינו בסיס הפעילות של משאבים. מושג החוסן מבטא את המאמצים המתמשכים של הפרט להתמודד עם משימות, אתגרים וקשיי היומיום, כמו גם עם מצבי משבר. מאמצים, […]

דילוג לתוכן