EN

היער שלנו

תכנית מבוססת משחק ויצירה לחיבור לכוחות, הפגת לחצים, פיתוח מיומנויות חברתיות ותחושת לכידות לילדי גן וכיתות א-ב בחינוך הרגיל והמיוחד.

יוזמה וניהול מקצועי: דר' רונן ברגר

ניהול בפועל: קלאודיה אוסטרובסקי

ועדה מייעצת ושותפות בכתיבה: ויויאנה מלמן, שרה חודורוב ולילך ברגר-גליק

יעוץ: פרופ' מולי להד

בהמשך להצלחת תכנית "מקום בטוח" שפעלה לאחר מלחמת לבנון ה 2 עם יותר מ 12,000 ילדי גן וכיתות מיסודי מהחינוך הרגיל והמיוחד ותוך התאמה לאתגרים הרגשיים והחברתיים שנוצרו בעקבות אירועי ה 7.10.23 ומלחמת חרבות ברזל פיתחנו את תכנית היער שלנו…

התכנית משתמשת בעקרונות מתחומי הטיפול במשחק והאמנויות, העבודה הקבוצתית, הטיפול במצבי לחץ ומשבר וברוח "הגן הדיאלוגי" כדי לעזור לילדים להתחבר לכוחות ולהפיג לחץ, לפתח מיומנויות להתמודדות עם אי ודאות, להרחיב יכולות תקשורת וביטוי רגשי ולבסס תחושת שיכות ולכידות חברתית. דרכי עבודתה היצירתית מאפשרות לכל אחד מהילדים ולקבוצה כשלם להתבטא, לפעול וללמוד בשפתם הטבעית באמצעות המשחק והיצירה. היא פועלת בתוך המרחב המשחקי-דמיוני הבטוח בדרך עקיפה שמשחררת לחצים, בונה נרטיבים חליפיים ומטייבים, מחברת לכוחות ולתקווה. התוכנית פועלת סביב סיפור מסגרת המספר על יער שפרצה בו שריפה גדולה. החיות ושומרי היער עושים כל שביכולתם ובכל מיני דרכים כדי לשמור על העצים, על עצמם ואחד על השני – הם נלחמים, מתחבאים, בורחים ועוזרים אחד לשני. חלק עובר ליערות רחוקים שבטוחים, מכיר שם חיות אחרות ומשחק איתם וגם מתגעגע…. לוקח זמן עד ששומרי היער מצליחים לכבות את השריפה יחד ועד שהיער חוזר להיות מקום בטוח. לוקח זמן עד שהחיות חוזרות ליער האהוב וחלקן גם לא חוזר – נשאר ביערות החדשים. החיות משחקות, קופצות ונהנות בו וגם מקימות מקום מיוחד לזכור את כל מה שקרה בשריפה. מתוך סיפור המסגרת, המונגש בספר טיפולי מאוייר ומיוחד שנוצר במיוחד עבור התכנית הילדים יוצאים לפעילות יצירתית-משחקית. כל ילד בוחר מהסיפור דמות שמזדהה איתה ויוצר לה מרחב בטוח בתוך קופסאות נעליים שבונה ושמעצב כמרחב בטוח. במשחק ודרמה כל דמות מבטאת ומפתחת את המשך הסיפור וכוחות ההתמודדות שלה וגם מלמדת את החיות האחרות את כוחה הייחודי. הילדים מחברים את כל המרחבים הבטוחים יצרו למרחב בטוח אחד, כסימבול לכוח הקבוצה ולמשמעותו בהתמודדות עם משבר קולקטיבי. תהליך זה המתקיים בתוך המרחב המשחקי ובאמצעות המטפורה מעצים את הילדים, מרחיב יכולות התמודדות ואת התפיסה כי הגן והקבוצה הם "מרחב הבטוח". יוזמות הילדים בתכנון ובעשיה היצירתית מפתחים את הגמישות, הכישורים החברתיים, את היכולת לקחת אחריות ולפעול באופן אקטיבי-מיטיב וגם האמונה כי יחד ניתן להתמודד בהצלחה עם משבר ואתגר. בסיום התכנית המרחבים הבטוחים וסמלי כוח שהילדים יצרו נשארים במרחב באופן שמאפשר להמשיך להשתמש בהם כמרחבים לביטוי ופיתוח חוסן לאורך השנה.

מסלולים לבחירה:

תוך התאמה למצב, למאפייני ולצרכים של כל מסגרת, מוצעים שני מסלולים להפעלת התכנית

מסלול א' – התכנית תתקיים לאורך 12 מפגשים דו-שעתיים אחת לשבוע.

מסלול ב' – התכנית תתקיים במשך 6 ימים ברצף, במשך 4 שעות בכל יום. במסלול זה ניתן יהיה לעבוד גם בפורמט גדול , larger than life בו ובאמצעות יצירה בקרטונים ניצור בתים ושכונה בגודל שמאפשר לילדים להכנס לתוכם) להבדיל מבמסלול א, בו נעבוד בפורמט של "עולם קטן" שיאפשר לבנות ולהתבונן בסיפור "מבחוץ"). הפעלת התכנית במסלול ב' מחייבת את השארת חומרי היצירה והתוצרים למשך כל הימים בהם התכנית פועלת.

* התכנית מלווה בספר דיגיטאלי-חינמי הכולל תיאוריה רלוונטית ואת פרוט מערכי הנחיית המפגשים.

* התכנית בנויה בהתאמה לכ- 15 ילדים, בהתאמה לכיתות חינוך מיוחד, או ל"חצאי" גנים/כיתות.

* בגנים מרובי ילדים שבהם לא ניתן לפצל את הקבוצה, נקיים מפגשים בני 3-4 שעות, בתתי קבוצות.

* התכנית מתאימה למסגרות שבהן מתקיימת קביעות – של מקום, אנשי הצוות החינוכי והילדים.

עובדים עם הצוות – מעצימים ומכשירים אותו להמשך

"היער שלנו" בנויה בגישה מערכתית בה אנשי המקצוע שעובדים בתכנית ושהוכשרו במיוחד עבורה עובדים יחד עם הצוות החינוכי המקומי. עבודה אינטגרטיבית זו מעצימה את הצוות החינוכי, עוזרת לו להתחבר לכוחות ולהתגבש. היא מקנה ידע יישומי מתחומי הטיפול במשחק והיצירה שתומכים בהמשך פיתוח החוסן האישי והקבוצתי גם בסיום התכנית – בשוטף.

עבודה זו כוללת השתתפות בסדנת הכנה בזום ופרונטאלית בת 9 שעות והדרכות שיתקימו במהלך התכנית, לצד ההנחיה המשותפת.

תמיכה ועבודה עם ההורים

במסגרת התכנית יוצעו 2 מפגשי זום קבוצתיים להורי הילדים שישתתפו בתכנית. המפגשים יבנו ברוח תכנית "הורות ב-6 ערוצים" ויתנו כלים שיעזרו בהתמודדות עם אתגרי התקופה.

דילוג לתוכן