EN

מחקר והערכה בהזמנה

במרכז משאבים אנו עורכים גם מחקרים והערכות לגורמים חיצוניים המזמינים מחקר מראש ובהתאם לצרכיהם. דוגמאות למחקרים וכלים שפותחו בהזמנה מוצגים כאן:  

מרכז חוסן גליל מזרחי

מחקר הערכה לתוכניות התערבות של מרכז חוסן גליל מזרחי.
נושא הערכה: הערכת טיב ההתערבות
אנו מלווים פרויקטים של התערבות תחת מרכז חוסן גליל מזרחי. באחד מלווים תלמידים מורים בתוך בית ספר, במטרה לשנות את האקלים הכיתתי המאתגר כדי לאפשר התנהלות תקינה של שיעורים. בשני ליווינו התערבות שנתנה למנהלות גנים. אנו מעריכים את טיב ההתערבות ומסייעים במציאת נקודות חוסן ותורפה של התוכנית על מנת להפיק לקחים ולשפר את התוכניות בעתיד.

 
מרכז חוסן גליל מערבי – חוסן קהילתי

נושא הערכה: מיפוי והשוואת החוסן הקהילתי בישובים ערביים
בשיתוף עם מרכז חוסן גליל מערבי, אנו ממפים את רמת החוסן של שלושה ישובים באיזור על מנת לקבל תמונת מצב נחוצה. המיפוי נועד לבדוק את רמת החוסן של ישובים דרוזים, מוסלמים ונוצרים, וכך נוכל לקבל תמונת מצב של ישובים ערביים באזור גליל מערבי, מוכנות למצבי חירום והתערבויות נחוצות בעתיד.

 

פיתוח כלים בהזמנה

הורים במרכז
נושא: פיתוח כלי תצפיתי/משחקי לצורך איתור גורמי סיכון וחוסן
הורים במרכז היא תוכנית של עיריית חיפה, ושותפות חיפה-בוסטון, הפועלת כמודל רב ממדי עבור הורים וילדים בגיל הרך, ומספקת שירותים קהילתיים, ליווי, והדרכה עבור משפחות בחיפה. מטרת הפרויקט היא לפתח כלי יישומי, תצפיתי או משחקי, במטרה לעזור באיתור ובזיהוי משפחות בסיכון עבור צוות העובדות במרכז.


לפרטים נוספים והזמנת מחקר ניתן לשלוח מייל ל dori@icspc.org 
דילוג לתוכן