EN

איך נשוחח עם ילדינו בעקבות אירועים ביטחוניים

איך נשוחח עם ילדינו בעקבות אירועים ביטחוניים?

אירועים ביטחוניים כמו פיגועים, מתיחות בגזרה וכד' עלולים לעורר פחדים וחששות ולערער את תחושת הביטחון. כהורים, בידינו לסייע לילדים להתמודד עם המידע שסובב אותם ולייצר להם שגרת פעילות והבנת המציאות המורכבת ולהשיב את תחושת המוגנות. 

תווכו את המידע באופן רגיש, תואם גיל ובצורה עניינית
תארו עובדות בצורה בהירה ומאורגנת
מתנו חשיפה לאמצעי תקשורת

כיצד נוכל לסייע לילדים ברגעי חרדה?
הביעו מסרים של ביטחון והרגעה
שמרו על שגרת יום
עודדו לשיתוף שאלות ומחשבות
העניקו לילדים תפקיד אחראי

טיפים נוספים

שימו לב לתגובות שלכם למצב

קיימת התאמה בין תגובת מצוקה של ההורים לזו של ילדיהם. ילדים מגיבים ברגישות יתר למסרים מהמבוגרים, (הן למילוליים והן לבלתי מילוליים). כאשר אתם ההורים משדרים רוגע, הילדים סופגים את המסר.

צמצמו את זמן החשיפה לתקשורת ולחדשות

גם כשאתם ההורים צופים בחדשות לאורך היום, הילדים סופגים את המידע. לכן, חשוב למנן את כמות החשיפה של הילדים לחדשות ולזמן המסך מול השידורים ולאפשר להם להיות בשגרת יומם.

תווכו את המידע באופן מותאם גיל

שאלו את הילדים מה הם יודעים על מה שקרה ומה הם מרגישים. הסבירו להם על המצב במילים פשוטות ומותאמות והימנעו מכניסה לפרטים ומידע מיותר.

ענו לשאלות שלהם ועשו להם סדר במידע

עודדו אותם לשאול ולשתף את המחשבות והרגשות שלהם.

תנו תוקף ולגיטימציה לתחושות שלהם – אל תאמרו לילדים "אין מה לדאוג". תנו מקום והבנה לרגשות שלהם ואמרו "זה עצוב וכואב", חבקו אותם והעבירו מסר מחזק בקול בטוח ורגוע של הורה. 

הקנו תחושת ביטחון

העבירו מסר מרגיע "יש לנו צבא ומשטרה חזקים ששומרים עלינו ואנחנו שומרים עליכם".

צרו עם ילדיכם הקטנים דמות "שומרת"

הכינו עם ילדיכם ציור או דמות מפלסטלינה שמסמלים משהו שמרגיע אותם – פיה שנותנת כוח, גיבור על ששומר עלינו.

 

דילוג לתוכן