EN

אסיפה כללית

האסיפה הכללית מונה את כל חברי העמותה שבחרו ונבחרו להוביל את העשייה ובהתנדבות

החלטות האסיפה מחייבות את העמותה ואת בעלי התפקידים בה.

הועד המנהל נבחר ע"י האסיפה הכללית והחברים בו אחראים על יישום החלטות ומדיניות האסיפה.

ועד מנהל

תא"ל במיל מיכל בן מובחר – יו"ר

סיימה שירות של 32 שנים בצה"ל. בתפקידה האחרון שימשה כראש חטיבת הסגל באגף כ"א. כיום, יועצת בחברות וארגונים לפיתוח ויישום מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה , התאמת המבנה הארגוני, בקרת תהליכים, והתייעלות בכ"א. דירקטורית בחברה ממשלתית (תומר) ובחברה ציבורית (קשרי תעופה). יו"ר אגודת הידידים של בי"ח זיו בצפת.

פרופ' (אמריטוס) חיים גורן

לשעבר יו"ר הוועד של 'משאבים', גיאוגרף היסטורי מהמכללה האקדמית תל-חי, לשעבר סגן הנשיא לעניינים אקדמיים - רקטור במכללה האקדמית תל חי

שלמה דניאל

הלל אפרת

יועץ ארגוני, מגשר, מאמן עסקי ואישי, יועץ של הסוכנות לעסקים קטנים, יזם חברתי, מנחה קבוצות, מומחה לגיל השלישי, כותב שותף של הספר מתנות התבונה, משורר לעת מצוא וחבר הנהלה בארגונים שונים.

חברי עמותה

דילוג לתוכן