EN

Our Timeline

1979
פרויקט בתי ספר וגני ילדים
"אף אחד לא לבד","גן מוגן", "להתגבר"
1979
1980
משפחות וקהילה
1980
1981
הקמת מרכז משאבים
1981
1982
מודל הרובעים, מלחמת לבנון הראשונה
1982
1984
מודל החוסן הרב מימדי – גש"ר מאח"ד
1984
1988
JESS - פרויקט בינלאומי ראשון
1988
1991
חיים על הגבול והלצקנים
1991
1992
קליטת עליה מברה"מ ואתיופיה
בניית תפיסת חוסן. הקמת מערך צוות רב מקצועי בתל-אביב, ירושלים, חולון ובאר שבע. הקמת מרכז חוסן בשומרון.
1992
1995
על החיים ועל המוות
1995
1996
כל החיים לפניך
1996
2000
חיים על הגבול, SEE FAR CBT
פיתוח מודל יחודי ישראלי לטיפול ב PTSD.
2000
2002
יצוג שיטת PE בישראל
2002
2004
פרוטוקול הערכות בתי חולים לאר"ן בתחום הפסיכוסוציאלי
2004
2005
חברות במל"ל
פיתוח תוכנית פסיכוסוציאלית למפוני גוש קטיף.
2005
2005
פיתוח מודל והקמת מרכזי חוסן בעוטף עזה
כחלק מהתאגדות של ארגונים ומשרדי הממשלה, מרכז משאבים הוביל מקצועית את ההקמה וההכשרה של המרכזים.
2005
2006
מלחמת לבנון השניה
הפעלת 160 תוכניות ברחבי הגליל וטיפול ב 1300 אזרחים.
2006
2007
הקמת מרכזי חוסן בדרום, במראר, עכו ונצרת
2007
2010
פתיחת מרכז משאבים בבנין החדש CCRAM
פיתוח כלי להערכת חוסן ישובי / קהילתי.
2010
2012
בובותרפיה
פיתוח חוסן בגיל הרך.
2012
2015
הקמת מרחב תחושות, משחקי אדמה
פתיחת מרכז הכשרות CBT.
2015
2016
השקת פרויקט חי
2016
2017
קורס מקוון על חוסן
2017
2019
הקמת יחידה לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית
2019
2020
קורונה
עשרות פרוייקטים בבתי חולים, מסגרות רווחה, חינוך וקהילה, משרדי ממשלה, קהילות בחו"ל. הקמת שני מרכזי חוסן בגליל.
2020
2021
מוקד סיוע טיפולי מקצועי לעולים בשש שפות
מיזם ראשון מסוגו בעולם בשיתוף משרד העליה והקליטה למתן מענה רגשי ממוקד לעוליםבשפתם ותרבותם שפעל בכל רחבי הארץ.
2021
2021
הקמה והפעלה של מרכזי חוסן אשכוליים לאורך קו העימות הצפוני
פיתוח מודל חדשני, גיוס ראשי הרשויות והאשכולות בקו העימות לכדי הפעלה של מרכזים שנותנים שירות לכחצי מיליון תושבים לאורך כל הגבול עם לבנון וסוריה.
2021
אוקטובר 2022
הקמת מרכז הכשרת חוסן בורשה, פולין
הכשרת SEE FAR CBT – קוסובו. השקת מועצה ציבורית. ביקור הוכרה בבית הנשיא.
אוקטובר 2022
הכשרת SEE FAR CBT – קוסובו
נובמבר 2022
הכשרת SEE FAR CBT – קוסובו.
נובמבר 2022
הכשרת SEE FAR CBT – קוסובו
יוני 2022
השקת מועצה ציבורית.
יוני 2022
אוגוסט 2022
ביקור הוכרה בבית הנשיא.
אוגוסט 2022
Skip to content