EN

גש"ר מאח"ד

מודל החוסן הרב-מימדי: גש"ר מאח"ד​

גש”ר מאח”ד הינו מודל המשמש להמשגה, הבנה והבניה של תכניות מניעה, הכנה והתערבות במצבי חירום, אסון ומשבר. זהו מודל מרכזי בפיתוח וטיפוח חוסן שהינו בסיס הפעילות של משאבים. מושג החוסן מבטא את המאמצים המתמשכים של הפרט להתמודד עם משימות, אתגרים וקשיי היומיום, כמו גם עם מצבי משבר. מאמצים, שלמרות ירידה זמנית ביכולת ההתארגנות של הפרט, שבים ומאוששים אותו, באופן עצמאי או בסיוע מהחוץ.

 

ההנחה היא שגם במצבי משבר המאמץ העיקרי של הפרט הוא לשרוד, אם כי היעילות של מאמציו לעיתים לא מובילה לפתרון. המשימה העיקרית שלנו היא להחזיר לפרט את יכולת התיפקוד, ע”י זיהוי ועירור ערוצי ההתמודדות שלו או על ידי פיתוחם או הרחבתם.

ראשי התיבות של המודל מייצגים את צורות ההתמודדות השונות שלנו עם החיים: 

ג = גוף, ש = שכל, ר = רגש, מ”א = מערכת אמונות, ח = חברה, ד = דמיון.

מודל זה מייצג גישה רב-מימדית, המציעה להתייחס לסגנון ההתמודדות הייחודי של כל פרט כתצריף אישי של כל ששת מרכיבי ההתמודדות. בכל אדם קיים הפוטנציאל להתמודד בעזרת כל ששת המרכיבים, אבל כל אדם מפתח את דפוס ההתמודדות הייחודי שלו. תהליך פיתוח זה קורה משחר ילדותנו ונמשך כל החיים, והוא משלב יסודות ביולוגיים (תורשה) כמו גם השפעה של סביבה ולמידה.

חשוב גם לציין, כי לרובנו יש דפוס או אופני התמודדות מועדפים בזמנים שונים, והשימוש בהם מפותח, ועם זאת יש דרכי התמודדות שלא פותחו בשל נסיבות חיים שונות.

ישנם בני אדם שסגנון ההתמודדות המועדף עליהם הוא שימוש בחשיבה קוגניטיבית. האסטרטגיות הקוגניטיביות מאופיינות באיסוף מידע, פתרון בעיות, ניווט מחשבות עצמי, בניית תוכנית, למידה מנסיון, חיפוש אלטרנטיבות ויצירת רשימה של סדר העדפות. 

 

אחרים ישתמשו בסגנון התמודדות רגשי. אלו ייטו להשתמש בביטויי רגשות, כמו בכי וצחוק, יפגינו כעס, יבקשו תמיכה רגשית אצל הזולת או יתבטאו בדרכים בלתי מילוליות, כגון ציור, קריאה, או כתיבה.


טיפוס האנשים השלישי מאופיין בסגנון התמודדות חברתי. מדובר באנשים שמקור התמיכה שלהם קשור להשתייכות למשפחה ולקבוצה, קבלה או לקיחה של תפקיד על עצמם, תחושת שייכות לארגון ולסדר חברתי מובנה.

קבוצה רביעית תשתמש בדמיון להקלה על מציאות קשה. היא תשתמש בפעילות יצירתית או בהסחת דעת (כמו צפייה בטלוויזיה), כמו גם בחלומות בהקיץ ומחשבות נעימות. אנשים אלו יסיחו את דעתם על ידי שימוש בדמיון מודרך או לחילופין ינסו לדמיין פתרונות נוספים לבעיה, החורגים מן העובדות, תוך שימוש באילתור, הומור ויצירתיות ומתוך נסיון לדמיין כיצד העתיד יראה.

 

הטיפוס החמישי יסתמך על אמונות, ערכים וחיפוש משמעות, על מנת להנחות ולהדריך את עצמו בזמנים של לחץ ומשבר. הכוונה כאן לא רק לאמונה דתית, אלא גם לעמדות פוליטיות, ל”אני מאמין” כזה או אחר או לתחושות של יעוד ושליחות, כגון הצורך בהגשמה עצמית ובביטוי חזק של העצמי, ניווט עצמי ומיקוד שליטה קיים. טיפוס זה עשוי להסתמך על תקוותיות, אופטימיות, מיסטיקה ורוחניות, כמו גם ושימוש בטקסים כדרך התמודדות.

 

אנשים מן הטיפוס הפיסיולוגי הם אלה המתמודדים ומגיבים בעיקר באמצעות ביטויים פיסיים, תגובות ותחושות גופניות. הדרכים שלהם להתמודדות עם לחץ הן הרפייה, תירגול גופני, פעילות פיסית, עשייה ממוקדת בבעיה או עשייה לשם עשייה. מדיטציה, אכילה, שינה ולעיתים נטייה להשתמש בתרופות ובסמי הרגעה להפחתת הלחץ המורגש בגוף.

 

באמצעות הקשבה פעילה וזיהוי של דפוס ההתמודדות ניתן להגיב באופן מותאם ולסייע לאדם לבנות גש”ר מאח”ד. מטרת הגישור היא לאפשר לפרט לחוש שאכן הוא חוזר, ולו במידה מועטה, לשליטה חלקית, לתקשורת עם הסביבה ולתיפקוד. ההנחה היא שכתוצאה מתהליך זה יוכל הפרט לגשר על תחושת הפער בינו לבין העולם שנוצרה כתוצאה מהמשבר. המתערב מעביר לנפגע תחושה שאינו לבד ומסייע לו לבנות גש”ר מאח”ד בחזרה לחיים.

Skip to content