EN

תרומות

מרכז משאבים מטפל באופן ישיר באלפי נפגעי טראומה וחרדה בקו העימות הצפוני מגיל 5 ועד זקנה.

לצערינו תושבי הפריפריה הצפונית סובלים גם מהיסטוריה של מלחמות וטרור גם מאיום מתמיד מצד חיזבאללה ואיראן לצד שירותי בריאות נפש דלים ולא מספיק נגישים (המתנה של מעל שנה לקבלת מענה בשירות הציבורי)

על כן אנו פועלים בכל דרך אפשרית לטובת הנגשה וסיבסוד מענים טיפוליים לנפגעי טראומה וחרדה על כלל הרקעים (טראומה ביטחונית, לאומית, מינית ועוד…)

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולסייע לפעילות באמצעות תרומה:

 

אפשרויות תרומה:

תרומה כללית לארגון תפעול שוטף.

תרומה לחיזוק החוסן: לטובת סיוע לקהילות, רשויות וארגונים בהערכות והתמודדות טובה יותר בהתמודדות עם מצבי חירום ומשבר. התערבויות, סדנאות והכשרות ….

תרומה לקופת הסיבסודים: סל לסיוע

קופת הסיבסודים של משאבים מאפשרת לנו לסייע למטופלים שאין ביכולתם לממן טיפולים לקבל מענה.

הקופה פועלת על פי קריטריונים ברורים (מצב סוציואקונומי וכו).

ניתן לתרום תרומה כללית לקופה ואנו נייעד אותה בהתאם לצורך, או לייעד את התרומה לאחד או יותר מהפרוייקטים הפועלים במשאבים בעזרת סיוע:

דילוג לתוכן