EN

פיתוח כלים

היכולת למדוד ולאמוד משתנה תיאורטי מורכב כמו סגנון התמודדות, חוסן קהילתי או שימוש במציאות פנטסטית, נשענת על כלי מדידה מחקריים מהימנים ותקפים. שלושה כלים חשובים שפותחו ותוקפו בשיתוף פעולה בין מרכז משאבים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב הם BASIC PH, CCRAM  ו FRAME והסבר על כל אחד מהם, תרומתו ואופן השימוש בו, ניתן לראות בעמוד זה. 

"הכלי הוערך כמדד יציב, מדויק ורגיש באוכלוסיות שונות. הובאו ממצאים המחזקים את תוקפו החיצוני, התוכני והמבני של השאלון (Rubinstein., 2020; Rubinstein at el., 2021)"

מודל ה - BASIC PH

מודל זה, שפותח על ידי מולי להד ועפרה אילון, עוסק בסגנונות התמודדות שונים של הפרט בזמן משבר. ההנחה במודל זה – שבכל אדם טמון פוטנציאל להתמודדות. ניתן לזהות אצל כל אדם מהו סגנון ההתמודדות (או מספר סגנונות התמודדות) הייחודי לו. ניתן לאתר מספר דפוסים, שפות, סגנונות התמודדות שבני אדם פועלים כאשר הם מתמודדים עם מצב לחץ, משבר, אי-וודאות, אסון וסכנה.

Belief: אמונות וערכים, פילוסופיית חיים, השקפת עולם, מציאות משמעות
Affect : רגש
Social: חברה, תפקיד, שייכות, ארגון חברתי
Imaginition: דמיון, יצירתיות
Cogition: הכרה, מציאות, מחשבה
Physiology: פעילות פיזית הקשורה בהפעלת הגוף

או במונחים העבריים גש"ר מאח"ד: גוף, שכל, רגש, מערכת, אמנות, חברתי, דמיון.

במרוצת השנים היחידה הקלינית של מרכז משאבים שמה דגש על בניית כלי הערכה איכותניים וכמותיים לאיתור משאבי התמודדות בפרט, בקבוצה ובקהילה (Leykin, 2013). כמו כן היחידה עוסקת בפיתוח כלי הערכה בדיווח עצמי למודעות תוך ובין אישית לשימוש במשאבי התמודדות, ובפיתוח כלי הערכה וויזואלי לאיתור משאבי התמודדות בקרב קורבנות אירועי משבר.

בשנת 2013 יצא ספר המסכם 30 שנות פעילות של המודל: The 'BASIC PH' Model of Coping and Resiliency: Theory, Research and Cross-cultural Application

 

הכלי למדידת מציאות פנטסית FRAME - Fantastic Reality Ability MEasurement

יכולת למציאות פנטסטית (FRA) מוגדרת כיכולת להשתמש בדמיון כתגובה ללחץ או טראומה, FRA זוהה כמושג חשוב בטיפול ממוקד טראומה (Lahad & Doron, 2010; Lahad et al., 2010, 2016).

על מנת לקדם את ההבנה התאורטית והקלינית של תפקיד הדמיון בהתמודדות עם טראומה פיתחנו כלי חדש בן 21 פריטים המשתייכים לארבעה עולמות תוכן:

שליטה

המייצגת את היכולת לשלוט בדמיון. כלומר, היכולת להתחיל, ליצוק תוכן, לשנות ולהפסיק את פעולת הדמיון. יכולת זו מובילה לעיתים קרובות להקלה או תחושה חיובית. 

פריחה

המייצגת את היכולת לפרוח, להתנתק, להתרכז ולשקוע בדמיון. זה הוא המימד ה"דיסוציאטיבי" שמאפשר ניתוק זמני מהכאן ועכשיו, שקיעה, חלימה בהקיץ והתמסרות למרחב הדמיוני.

משחקיות

המייצגת מאפיינים בלתי מרוסנים, יצירתיים, פתוחים וחברתיים. כלומר, שימוש בדמיון באופן משחקי, גמיש ופתוח לחוויה באופן בין אישי ותוך אישי. 

התמודדות

המייצגת את היכולת להשתמש באסטרטגיות דמיון להתמודדות במציאות. כלומר, שימוש בדמיון בדרכים שונות על מנת להתמודד עם אתגרי המציאות.

הכלי תורגם ל5 שפות: אנגלית, טורקית, גרמנית, רוסית ואוקראינית. הוא הוערך כמדד יציב, מדויק ורגיש באוכלוסיות שונות, והובאו ממצאים המחזקים את תוקפו החיצוני, התוכני והמבני של השאלון (Rubinstein., 2020; Rubinstein et al., 2021Rubinstein et al.,2023). לצפייה ושימוש בשאלון ניתן לפנות ל research@iscpc.org

דילוג לתוכן