EN

חמלה עצמית מבוססת מיינדפולנס

פרופ' מולי להד PhD – פסיכולוג חינוכי ורפואי-מדריך. דרמה תרפיסט, ביבליותרפיסט, מדריך בטיפול ביצירה והבעה. מדריך בטיפול CBT . מומחה בעל שם עולמי בנושא התערבות   וטיפול במצבי לחץ ושעת חירום עם ילדים מבוגרים וקהילות. מחבר ועורך של 35 ספרים בנושא התמודדות עם מצבי לחץ, חירום ומשבר. חבר בקונסורציום הישראלי לטיפול בטראומה  ליד משרד הביטחון מודל משולב קצר מועד לטיפול […]

CBT גלילי – מחזור 9

פרופ' מולי להד PhD – פסיכולוג חינוכי ורפואי-מדריך. דרמה תרפיסט, ביבליותרפיסט, מדריך בטיפול ביצירה והבעה. מדריך בטיפול CBT . מומחה בעל שם עולמי בנושא התערבות   וטיפול במצבי לחץ ושעת חירום עם ילדים מבוגרים וקהילות. מחבר ועורך של 35 ספרים בנושא התמודדות עם מצבי לחץ, חירום ומשבר. חבר בקונסורציום הישראלי לטיפול בטראומה  ליד משרד הביטחון מודל משולב קצר מועד לטיפול […]

SEE FAR CBT- 'מעבר לטיפול קוגניטיבי התנהגותי'

פרופ' מולי להד PhD – פסיכולוג חינוכי ורפואי-מדריך. דרמה תרפיסט, ביבליותרפיסט, מדריך בטיפול ביצירה והבעה. מדריך בטיפול CBT . מומחה בעל שם עולמי בנושא התערבות   וטיפול במצבי לחץ ושעת חירום עם ילדים מבוגרים וקהילות. מחבר ועורך של 35 ספרים בנושא התמודדות עם מצבי לחץ, חירום ומשבר. חבר בקונסורציום הישראלי לטיפול בטראומה  ליד משרד הביטחון מודל משולב קצר מועד לטיפול […]

דילוג לתוכן