EN

Does Fantastic Reality Ability Differ Across Personality Prototypes

  המאמר מתאר את יכולת השימוש בדמיון ובמציאות הפנטסטית בזמן מגפת הקורונה והמאפיינים השונים של יכולת זו בין דפוסי אישיות שונים. למאמר המלא: Does Fantastic Reality Ability Differ Across Personality Prototypes?

החייל שהעז לדמיין: תיאור מקרה של טיפול SEE FAR CBT בפוסט-טראומה

חייל יושב שלוב ידיים

  במאמר מובא תיאור מקרה של מטופל שטופל ב SEE FAR CBT במסגרת פרויקט "רואים רחוק" שנערך בשיתוף מרכז משאבים. דרך תיאור המקרה נחשף הקורא לשיטת הטיפול ששמה במרכזה את היכולת לדמיין, לשחק, ולהשיב את איכויות אלה לחיי המטופל המתמודד עם תסמינים פוסט טראומתיים שהולכים ופוחתים עם התקדמות הטיפול. למאמר המלא: החייל שהעז לדמיין: תיאור […]

An Analysis of the Hebrew Translation of the OLIW-S to Assess Adult Playfulness

אנשים משחקים בשדה עם בלונים

  משחקיות בקרב מבוגרים כמשתנה בעל הבדלים בין אישיים הינו בעל עניין הולך וגובר. במאמר זה מובא מחקר המתייחס למשתנה זה דרך מודל של פרוייר (2019) בעל ארבע רגליים למשחקיות. המחקר בוחן את תוקפו של השאלון אשר מודד משחקיות ותרגומו לעברית. למאמר המלא: An Analysis of the Hebrew Translation of the OLIW-S to Assess Adult […]

דילוג לתוכן