EN

שימוש בדימיון כתגובה לדחק וחוסר ודאות בתקופת הקורונה: המשך תיקוף השאלון "מדד יכולת למציאות פנטסטית FRAME

  פרוץ מגפת הקורונה והריחוק החברתי שהתלווה לה הובילו לעלייה בשימוש בדמיון כאסטרטגיית התמודדות. השאלון יכולת למציאות פנטסטית (FRAME; Fantastic Reality Ability Measurement) בוחן את היכולת להשתמש בדמיון כאסטרטגיית התמודדות במצבי משבר וטראומה. המחקר בחן את השימוש במציאות פנטסטית בזמן הקורונה תוך תיקוף ארבעת מרכיביו לצד משתנים משמעותיים נוספים בקרב 437 נבדקים.  למאמר המלא: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1115233/full

הפעלה מחדש של משחקיות לטיפול מקוון בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD (מתוך חידושים בטיפול מקוון: תחילתה של פרדיגמה חדשה)

הפרק דן בשאלות מהותיות הנוגעות לטיפול מרחוק בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD: ראשית, האם וכיצד ניתן לטפל ב-PSTD מרחוק? שנית, האם ניתן ליצור סביבת משחק חוויתית באמצעות האנטרנט. השאלות מקבלות מענה תוך התייחסות לתיאור מקרה, בחינת התיאוריה של משחקיות ויישומה בשירות הטיפול בהפרעת דחק פוסט טראומטית – PTSD באופן מקוון. לקריאת הפרק לחץ כאן

מציאות פנטסטית: תפקידם של דמיון, משחקיות ויצירתיות בריפוי טראומה

המאמר סוקר את תפקידם של דמיון, משחקיות ויצירתיות בהתמודדות עם הפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD, ושם דגש על שילובם בטיפולים ממוקדי טראומה. ממצאי הסקירה מצביעים על קשר בין מסלולים ואזורים מוחיים המשותפים לדמיון ולהפרעת דחק פוסט טראומטית, מדגישים את חשיבות היצירתיות כמנבאת חוסן ומציגים את מודל המציאות הפנטסטית כגורם מסייע לריפוי. פרוטוקול SEE FAR CBT […]

דילוג לתוכן