EN

פרוייקטים פעילים

מחקר מעקב טיפולי ביחידה הקלינית

מחקר בנושא: בחינת יעילות שיטות הטיפול השונות הניתנות במרכז משאבים

מחקר אורך אשר בוחן ומשווה את מידת היעילות של שיטות הטיפול המוצעות במרכז משאבים הכוללות: EMDR, SEE FAR CBT, CBT, טיפול דינמי, SE, PE, Virtual Reality, דרמה-תרפיה, טיפול ביצירה והבעה וטיפול אינטגרטיבי, זאת בקרב מטופלים המתמודדים עם הפרעות או תסמיני PTSD וחרדה. מטרת המחקר היא למדוד את אופן ומידת השינוי של התסמינים מתחילת הטיפול ועד חצי שנה לאחר סיומו.

משאבי תקווה

מחקר בנושא פוסט טראומה והורות

פרויקט "משאבי תקווה" החל לפעול בינואר 2021, בעקבות שיתוף פעולה בין מרכז משאבים ובין מיזם תקווה. במרכז הפרויקט עומד הטיפול בהפרעת דחק פוסט טראומטית באמצעות טיפול ממוקד SEE FAR CBT – בקרב אימהות המוכרות על ידי רשויות הרווחה. נמדדים משתנים של תסמינים והורות.
מחקר "משאבי תקווה" נועד להעריך את יעילות ההתערבות הטיפולית הניתנת במסגרת הפרויקט, וככזה הוא מהווה הערכה של תוכנית קיימת.

סטודיו פתוח

נושא המחקר:

בחינת והבנת יעילותו של סטודיו פתוח

מודל ה"סטודיו פתוח" הינו מודל טיפולי המהווה מרחב פתוח ליצירה חופשית, בו קיימת למטופלים הזדמנות לעבוד עם מגוון רחב של חומרים וליצור באופן אישי וחופשי.
העבודה הטיפולית מתקיימת במסגרת קבוצתית, תוך ליווי של מטפל מוסמך באומנות.
יחידת המחקר במרכז משאבים עומלת על אמידת היעילות הטיפולית והשפעותיה הקליניות על קבוצות אלה.

פרויקט חי

נושא המחקר:

הערכת יעילותו של טיפול ממוקד הניתן במסגרת בתי ספר יסודיים עבור ילדים

פרויקט חי מתקיים בבתי הספר היסודיים, מאז 2016  שם מוענק טיפול ממוקד קצר טווח (12 מפגשים פרטניים) לילדים מטעם מרכז משאבים. מטרתו העיקרית של הפרויקט היא להעריך את יעילותו של הטיפול, כאשר בכל שנה מתמקד המחקר בתחום אחר. למשל בתשפ"ב הושם דגש על מסוגלות עצמית, ובתשפ"ג על פוביות ספציפיות (פחדים).

בואו נדבר

נושא המחקר:

הערכת טיפול ממוקד הניתן במסגרת חטיבות ביניים

פרויקט בואו נדבר הוא למעשה כפרויקט חי, ומתקיים באופן דומה, אך כזה המעניק טיפולים ממוקדים עבור תלמידים יחידים ו/או קבוצות בחטיבות הביניים. הערכה מתבצעת באופן דומה עם התאמות לגיל חטיבת ביניים.

אחים ליוגה

נושא המחקר:

בחינה של השפעה של קבוצת יוגה על תסמיני PTSD

בפרויקט ״אחים ליוגה״ אנו עוקבים אחר יוצאי צבא ששירתו ביחד בצוות, שחוו אירוע עם פוטנציאל טראומטי במהלך השירות, ואשר עוברים סדנה של שלושה ימים בה הם לומדים טכניקות של יוגה ומדיטציה. לאחר הסדנה הם ממשיכים לתרגל בקבוצה בזום ומקבלים ליווי לאורך כמה חודשים. הם מתבקשים להשיב לשאלונים על תפיסת ההחלמה שלהם ועל תסמיני PTSD שלוש פעמים, בתחילת התהליך, בסופו,  וחודש לאחר שהוא מסתיים. המטרה היא לבחון האם התהליך יכול לסייע בהפחתה של תסמיני  PTSD.

חקר "מציאות פנטסטית"

דמיון וויסות רגשי

נושא המחקר:

בחינת הקשרים בין היכולת למציאות פנטסטית, משחקיות ומנטליזציה לבין היכולת לוויסות רגשי.

במחקר זה אנו בוחנים קשרים בין יכולות שונות של הדמיון ומשחקיות, בנוסף אנו בודקים האם היכולת הללו של אדם להשתמש בדמיונו יכולות לסייע לו בוויסות רגשי יעיל יותר. המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם חוקר משחקיות מגרמניה והתרחב למחקר רב-תרבותי. 

מציאות פנטסטית והתפתחות

נושא המחקר:

הערכת הקשרים בין מציאות פנטסטית, משחקיות הורית וחוסן בגילאי יסודי ובני נוער.

מחקר נמצא בתחילתו ומתוכנן לבחון  את הקשרים האפשריים בין היכולת למציאות פנטסטית, משחקיות הורית, וחוסן בקרב ילדים ומתבגרים. יעשה בשיתוף פעולה עם מכללת רופין.

תיקוף רב-תרבותי לסולם מציאות פנטסטית (FRAME)

נושא המחקר:

תיקוף הכלי בקרב תרבויות שונות ואפיון נורמות רב-תרבותיות.

שאלון ה FRAME עד היום תוקף בעברית ובטורקית. הוא תורגם גם לאנגלית וגרמנית וכעת מתנהל מחקר רב תרבותי בשיתוף אוניברסיטאות מארה"ב וגרמניה על מנת לתקף את הכלי בשפות שונות ובתרבויות שונות.

פיתוח נורמות קליניות למציאות פנטסטיות

נושא המחקר:

אפיון נורמות קליניות בקרב אוכלוסייה שמתמודדת עם PTSD.

מחקר זה נמצא בתחילתו, ומטרתו היא לבחון האם הכלי למדידת מציאות פנטסטית FRAME מתאים גם לאוכלוסיה קלינית ולתקף אותו עבור אוכלוסיה זו.  מעבר לאפיון הנורמות הקליניות למציאות פנטסטית, מחקר זה יהווה תיקוף נוסף לכלי המדידה FRAME בקרב אוכלוסייה קלינית.

איזו התרגשות!
עלינו לאוויר עם אתר חדש!
אנחנו עובדים במרץ כדי להוסיף ולעדכן.
שווה לחכות, הולך להיות מעניין!

We are working on our new English website.
In the meantime, you are welcome to contact us in any matter: cspc@icspc.org

דילוג לתוכן