EN

הצהרת נגישות

עמותת משאבים הינה עמותה הפועלת בתחום ההכנה, ההתערבות, הטיפול והשיקום, בהתמודדות עם משברים.

מטבעה של העמותה ומתוקף תפקידה אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את העמותה ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

בהצהרה זו מטרתנו לייעל את השימוש ולשפר את השירות שלנו בכל הנוגע לנגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0,  ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים כרום, ואדג'.

התאמת אתר למוגבלי ראייה ושמיעה

האתר מותאם לשימוש בתוכנות לזיהוי קולי וכן קיימים בו מגדילי ראיה.

הסדרי הנגישות בעמותה

במתחם העמותה קיימת חניה מונגשת וכן מעלית לשירות אורחינו.

בנוסף קיימים במקום שירותים מונגשים לאנשים עם מוגבלויות.

סייגים לנגישות

הנהלת האתר עושה ככל שניתן על מנת לוודא כי כלל הדפים המוצגים יהיו מונגשים. יחד עם זאת, יתכן וישנם דפים שטרם הונגשו, או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי מתאים לצורך הנגשתם. בנוסף, ייתכן ובמודעות פרסומיות, ההנגשה לא תהיה שלמה או מספקת.

נתקלתם בבעיה? פרטי אחראי נגישות באתר:

שם: אושרית

אימייל: oshrit@icspc.org

טל': 054-4669877

דילוג לתוכן