EN

An Analysis of the Hebrew Translation of the OLIW-S to Assess Adult Playfulness

אנשים משחקים בשדה עם בלונים

  משחקיות בקרב מבוגרים כמשתנה בעל הבדלים בין אישיים הינו בעל עניין הולך וגובר. במאמר זה מובא מחקר המתייחס למשתנה זה דרך מודל של פרוייר (2019) בעל ארבע רגליים למשחקיות. המחקר בוחן את תוקפו של השאלון אשר מודד משחקיות ותרגומו לעברית. למאמר המלא: An Analysis of the Hebrew Translation of the OLIW-S to Assess Adult […]

דילוג לתוכן